spis treści Aktualności Historia Bractwa Galeria Członkowie Bractwa Reguła Bractwa Ciekawe linki Tylko dla członków KontaktWyszukaj
isana historia Bractwa Prasalskiego w Bolesławcu sięga 1653
roku, chociaż sami prasołowie działali tu z pewnością dużo wcześniej.
Jednak pierwszym zachowanym dokumentem potwierdzającym założenie
Bractwa albo Cechu Prasalskiego w Bolesławcu jest potwierdzenie Urzędu
Burmistrzowskiego Bolesławieckiego, wydane pod pieczęcią miejską, dnia
20. czerwca 1653roku. W dokumencie tym czytamy: "upatrując to, że i między
prasołami niemasz porządku żadnego słusznego, -mając też wzgląd na słuszność
i godną prośbę mężów (...) a braci naszych(...), -żeby ochędóstwo i służba
Majestatu Bożego rozmnożoną była (...), ażeby też z tychże prasołów (...) na
potrzeby miasteczka jakikolwiek podatek postanowiony przychodzić mógł (...)
bractwo Prasalskie (...) postanawiamy (...)"
dokumentu widać, że to była instytucja świecka- cech, a nie
Kościelna, mimo nazwy bractwa, gdyż wyrazy te: cech, bractwo, są
równocześnie i synonimowo użyte, nic też nie wiemy o Kościelnej
aprobacie Bractwa Prasalskiego, np. wizyta generalna z 1711r. wymienia
tylko Bractwo Różańcowe z 1646r., br. św. Anny z 1622, szpital, a nie
wspomina bractwa prasołów, podobnie i inne wizyty.
ajlepiej poznamy dzieje organizacji studiując stare dokumenty
Bractwa. Do naszych czasów zachowały się 4 księgi bractwa. Są to: "Księga
bractwa prasalskiego dokumentów od 1653 r.", "Księga kongregacji
od 1713 r.", "Księga konfratermii od 1777 r.", "Księga bractwa
prasalskiego korespondencji od 1837 r.".

czytaj dalej...