spis treści Aktualności Historia Bractwa Galeria Członkowie Bractwa Reguła Bractwa Ciekawe linki Tylko dla członków KontaktWyszukaj


d niepamiętnych czasów Bractwo nasze swoje obyczaje i zasady
którymi się kieruje przekazywało ustnie ze starszych członków
Bractwa na młodszych.

iele o dawnych obyczajach Bractwa można się dowiedzieć
z artykułu "Informatora Muzeum Ziemi Wieluńskiej".

becnie, w 355-tą rocznicę swojego powstania,
Bractwo podjęło trud spisania swojej reguły.

rojekt reguły, która jest w tracie opracowania, można zobaczyć tutaj:PROJEKT REGUŁY
BRACTWA PRASALSKIEGO
W BOLESŁAWCU

statystyka